Ispis

Dobitci

Primjenjena tehnologija sistema rasvjetnih tjela omogućava da smanjite potrošnju električne energije za više od 50% u odnosu na postojeće sisteme rasvjete koji su prisutni na tržištu.

Primjenjena tehnologija sistema rasvjetnih tjela omogućava da smanjite potrošnju električne energije za više od 50% u odnosu na postojeće sisteme rasvjete koji su prisutni na tržištu.

Otplata investicije postaje moguća kroz ostvarene uštede.