Raspolaganje energijom

in O nama

Potrošnja energije čini 20% BDP-a, što pokazuje kako u Hrvatskoj ima puno prostora za uštede i jačanje energetske učinkovitosti.

Prema podacima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, u Hrvatskoj je potrošnja primarne energije po jedinici BDP-a za oko 12 posto viša nego što je prosjek u državama Europske unije. Potrošnja energije čini 20% BDP-a, što pokazuje kako u Hrvatskoj ima puno prostora za uštede i jačanje energetske učinkovitosti.

Biti energetski učinkovit i štedjeti energiju najjeftiniji je način smanjivanja potrošnje energije, štednje novca i smanjivanja zagađenja okoliša. No, što to zapravo znači? Ekonomska kriza koja je zahvatila cijeli svijet i koja se itekako osjeća i u Hrvatskoj ne pogoduje skupim investicijama koje bi dugoročno rezultirale uštedom potrošnje energije, odnosno novčanih sredstava. Mijenjanje postojećih energetskih, odnosno potrošačkih sustava u ovom trenutku nije izgledno.

Ipak, biti energetski učinkovit znači izvući što više iz svake dostupne jedinice energije, a pritom se postojeće stanje ne mora radikalno mijenjati. Fokus Štedne rasvjete d.o.o. je usmjeren na rasvjetu većih potrošača (trgovački centri, javne ustanove, bolnice, obrazovne ustanove itd.), zadržavajući postojeću infrastrukturu rasvjetnih tijela uz minimalne promjene.

NACIONALNA ENERGETSKA POLITIKA

2005. godine UNDP Hrvatska (United Nations Development Programme) i Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva pokrenuli su projekt “Poticanje energetske ekasnosti”, uz nancijsku potporu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku ucinkovitost i Globalnog fonda za okoliš. Dio tog prijekta je i program “Dovesti svoju kucu u red”, ciji je cilj povecati energetsku ekasnost u objektima u vlasništvu i na korištenju Republike Hrvatske, a time smanjiti potrošnju energenata, nancijskih sredstava i emisije onečišćujućih tvari u okoliš. Očekivano smanjenje potrošnje energenata kreće se između 10 i 30 posto, što iznosi izmeu 45 i 135 milijuna kuna godišnje, odnosno 21.000 do 63.000 tona CO2 godišnje manje.

Energetska učinkovitost jedna je od strateških odrednica nacionalne energetske politike i jedna od pretpostavki za održivi razvoj gospodarskog razvoja RH, te se do danas u Program aktivno uključilo 15 ministarstava.